ผลิตภัณฑ์ / PRODUCTS

ประเภทสินค้า: ไชโป้ว
PICKLED RADISH

1. แบบซองซีลสูญญากาศ SEALED PACKAGE

ไชโป้วหวาน ชนิดหัว ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Whole) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Stripped) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดลูกเต๋า ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Diced) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดสับ ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Chopped) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Chipped) 200 g

ไชโป้วยำ 3 รส ขนาด 150 กรัม


Three-Flavored Diced Radish 150 g

ชุดของขวัญของฝากราชบุรี

Gift Set

2. แบบมัดยาง SIMPLY PACKAGE

ไชโป้วหวาน ชนิดหัว
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Whole) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Stripped) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดลูกเต๋า
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Diced) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดสับละเอียด
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Chopped) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Chipped) 500 g

ไชโป้วเค็ม สูตรโบราณ ชนิดหัว
ขนาด 500 กรัม

Salted Pickled Radish (Whole) 500 g

3. แบบรัดเชือกพลาสติกถุงใหญ่สำหรับร้านค้า JUMBO PACKAGE

ไชโป้วหวาน ขนาด 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัมชนิด หัว ฝอย ลูกเต๋า สับละเอียด และแว่น

Sweet Pickled Radish 5 kg and 10 kg
(Whole / Stripped / Diced / Chopped
and Chipped)

ประเภทสินค้า: อื่นๆ
OTHER PRODUCTS

1. ผักกาดดอง PICKLED MUSTARD GREEN

ผักกาดดองเปรี้ยว
ขนาด 500 กรัม

Sour Pickled Mustard Green 500 g

ผักกาดดอง 3 รส (เกี้ยมฉ่าย)
ขนาด 300 กรัม

Three-Flavored Mustard Green 300 g

2. ขิงดอง PICKLED GINGER

ขิงดองเต้าเจี้ยว (แบบซอง) ขนาด 150 กรัม

Pickled Ginger 150 g

ขิงดองเต้าเจี้ยว (แบบขวด) ขนาด 240 กรัม

Pickled Ginger 240 g

ขิงดอง 3 รส (แบบซอง) ขนาด 150 กรัม

Three-Flavored Pickled Ginger 150 g

ขิงดอง 3 รส (แบบขวด) ขนาด 450 กรัม

Three-Flavored Pickled Ginger 450 g

3. สินค้าอื่น ๆ OTHER PRODUCTS

ตังฉ่าย ขนาด 200 กรัม

Preserved Vegetables 200 g

กานาฉ่าย ขนาด 240 กรัม

Mustard Leaves in Sesame Oil 240 g

กระเทียมโทน 3 รส ขนาด 400 กรัม

Pickled Garlic 400 g

กระเทียมปรุงรส ขนาด 470 กรัม

Pickled Garlic 470 g

บ๊วยเค็มปรุงรส ขนาด 470 กรัม

Pickled Salted Plum 470 g

มะนาวดอง ขนาด 460 กรัม

Pickled Lime 460 g