ผลิตภัณฑ์ / PRODUCTS

ประเภทสินค้า: ไชโป้ว
PICKLED RADISH

1. แบบซองซีลสูญญากาศ SEALED PACKAGE

ไชโป้วหวาน ชนิดหัว ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Whole) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Stripped) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดลูกเต๋า ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Diced) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดสับ ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Chopped) 200 g

ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น ขนาด 200 กรัม


Sweet Pickled Radish (Chipped) 200 g

ไชโป้วยำ

ไชโป้วยำ 3 รส ขนาด 150 กรัม


Three-Flavored Diced Radish 150 g

ชุดของขวัญของฝากราชบุรี

Gift Set

2. แบบมัดยาง SIMPLY PACKAGE

ไชโป้วหวาน ชนิดหัว
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Whole) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Stripped) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดลูกเต๋า
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Diced) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดสับละเอียด
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Chopped) 500 g

ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น
ขนาด 500 กรัม

Sweet Pickled Radish (Chipped) 500 g

ไชโป้วเค็ม สูตรโบราณ ชนิดหัว
ขนาด 500 กรัม

Salted Pickled Radish (Whole) 500 g

3. แบบรัดเชือกพลาสติกถุงใหญ่สำหรับร้านค้า JUMBO PACKAGE

ไชโป้ว มี 2 ขนาด (5 กิโลกรัม / 10 กิโลกรัม) ชนิดหัวหวาน ฝอยหวาน ลูกเต๋าหวาน สับละเอียดหวาน แว่นหวาน และหัวเค็ม)

Pickled Radish in 5 kg and 10 kg size
(Whole / Stripped / Diced / Chopped
and Chipped)

ประเภทสินค้า: อื่นๆ
OTHER PRODUCTS

1. ผักกาดดอง PICKLED MUSTARD GREEN

ผักกาดดองเปรี้ยว แบบใจผัก
ขนาด 500 กรัม

Sour Pickled Mustard Greens (Whole) 500 g

ผักกาดดองเปรี้ยว แบบหั่นชิ้น
ขนาด 500 กรัม

Sour Pickled Mustard Greens (Sliced) 500 g​

ผักกาดดองเปรี้ยว แบบหั่นฝอย
ขนาด 500 กรัม

Sour Pickled Mustard Greens (Stripped)
500 g​

ยำเกี้ยมฉ่าย

ยำเกี้ยมฉ่าย หั่นชิ้น
ขนาด 150 กรัม

Hot & Sour Pickled Mustard Greens 150 g

ผักกาดดอง 3 รส (เกี้ยมฉ่าย)
ขนาด 300 กรัม

Three-Flavored Mustard Greens 300 g

ผักกาดดองเปรี้ยว ขนาด 500 กรัม

Sweet&Sour Pickled Mustard Greens
500 g

ผักดองซีอิ๊ว3

ผักดองซีอิ้ว 200 กรัม

Pickled Mustard Greens in Soy Sauce
200 g

ผักกาดดองแห้ง

ผักกาดดองแห้ง (มุ้ยฉ่าย) แบบติดเกลือ
ขนาด 500 กรัม
Salted Pickled Mustard Greens with Salt
500 g

ผักกาดดองแห้ง (ไช่กัว) ขนาด 300 กรัม

Salted and Dried Pickled Mustard Greens
300 g

2. ขิงดอง PICKLED GINGER

ขิงดองเต้าเจี้ยว (แบบซอง) ขนาด 150 กรัม

Pickled Ginger 150 g

ขิงดองเต้าเจี้ยว (แบบขวด) ขนาด 240 กรัม

Pickled Ginger 240 g

ขิงดอง 3 รส (แบบซอง) ขนาด 150 กรัม

Three-Flavored Pickled Ginger 150 g

ขิงดอง 3 รส (แบบขวด) ขนาด 450 กรัม

Three-Flavored Pickled Ginger 450 g

3. สินค้าหมักดองอื่นๆ  OTHER PRESERVED PRODUCTS

ตังฉ่าย ขนาด 200 กรัม

Preserved Vegetables 200 g


หน่อไม้ดองเปรี้ยว ชนิดแผ่น ขนาด 500 กรัม

Sour Pickled Bamboo Shoots 500 g

กานาฉ่ายedit

กานาฉ่าย ขนาด 240 กรัม

Mustard Leaves in Sesame Oil 240 g

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง ขนาด 250 กรัม / ขนาด 700 กรัม

Pickled Garlic 250 g / 700 g

cropeed

กระเทียมปรุงรส ขนาด 470 กรัม

Pickled Garlic 470 g

บ๊วยเค็มปรุงรส

บ๊วยเค็มปรุงรส ขนาด 470 กรัม

Pickled Salted Plum 470 g

มะนาวดอง

มะนาวดอง ขนาด 460 กรัม

Pickled Lime 460 g

4. น้ำพริกโฮมเมด   Chilli Paste

น้ำพริกไชโป้ว สูตรต้นตำรับ เผ็ดน้อย
ขนาด 110 กรัม

Radish Chilli Paste Original Recipe
Mildly Spicy
Size 110 g

น้ำพริกไชโป้ว สูตรต้นตำรับ เผ็ดกลาง
ขนาด 110 กรัม

Radish Chilli Paste Original Recipe
Medium Spicy
Size 110 g

น้ำพริกไชโป้ว สูตรต้นตำรับ เผ็ดมาก
ขนาด 110 กรัม

Radish chilli paste,
original recipe very spicy
Size 110 g

น้ำพริกไชโป้ว สูตรเจ
ขนาด 110 กรัม

Radish chilli paste
vegetarian recipe Size 110 g

น้ำพริกไข่เค็ม ขนาด 250 กรัม

Salted Egg Chilli Paste 250 g

น้ำพริกกุ้งสวรรค์ ขนาด 250 กรัม

Sawan Shrimp Paste Size 250 g

น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนาด 130 กรัม

Shrimp Paste Size 130 g

น้ำพริกตาแดง ขนาด 250 กรัม

Red Eye Chili Paste Size 250 g

น้ำพริกตาแดงแมงดา ขนาด 250 กรัม

Red Eye Chili Paste Size 250 g

น้ำพริกนรก ขนาด 150 กรัม

Hell's Chili Paste Size 150 g

5. หมูแปรรูป  Processed Pork

กุนเชียงหมู เกรดพรีเมี่ยม 500 กรัม

Premium Pork Sausage 500 g

หมูหยอง ผลิตจากเนื้อหมูอย่างดี 200 กรัม

Dried Shredded Pork 200 g

หมูฝอยหวานกรอบ 200 กรัม

Crispy Sweet Shredded Pork 200 g

หมูฝอยกรอบสมุนไพร 200 กรัม

Crispy Shredded Pork with Herbs 200 g

หมูแผ่นแท่ง สูตรดั้งเดิม 200 กรัม

Crispy Pork Strips 200 g

หมูทุบ 200 กรัม

Smashed Pork 200 g

6. สินค้าอื่นๆ  Other products

นำตาลมะพร้าวหอม

น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมแท้ ขนาด 500 กรัม

Coconut Sugar 500 g

น้ำตาลโตนดแท้ ขนาด 500 กรัม

Palm Sugar 500 g

ดอกเกลือทะเลจากธรรมชาติ ขนาด 400 กรัม

Natural Sea Salt Flowers 400 g

ขนมปังกระเทียมโฮมเมด เนยสดแท้ ไม่มีมาการีน
1 แพ็ค 12 ชิ้น

Homemade Garlic Breads with fresh butter
1 pack 12 pieces

กระยาสารท โฮมเมด 140 กรัม

Homemade Kra-Ya-Sart 140 g